SONTURKHABER
Haber Portalı

Tarihten bugüne Uygurlar

Uygurlar, en eski Türk boylarından biridir. Varlıkları, milattan önceki yüzyıllara dek uzanır. Uygurlar, Moğolistan ortalarından Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara dek yayılmış bulunan ve Çin…

Kelimeler arasında

Son zamanlarda bazı siyasilerce sık kullanılan beka kelimesinden başlayalım. Bir siyasetçinin sık sık dili sürçüyor ve bekâ diyor. Kelimenin ikinci hecesi, kâtip'teki gibi değil kamet'teki gibi…

1919

1919 Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. 10. yüzyılın ortalarında Satuk Buğra Han'ın Müslüman olmasıyla yeniden yükselmeye başlayan Türk tarihinin grafik çizgisi Kanuni Sultan Süleyman çağında…

Utanç verici

Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olması utanç verici bir durumdur. Türkiye'nin saman ithal etmesi utanç vericidir. Türkiye'nin bazı limanlarının yabancılara satılmış olması utanç…

Sosyal medya

Sosyal medya elbette yararlı bir ortam. Siyasi açıdan da mesleki açıdan da yararlı. Yazılı ve görüntülü yayın organlarının neredeyse tamamının bir siyasi hizip tarafından ele geçirildiği günümüzde…

Üslup

İzmir'in Eşrefpaşa semtinde büyüdüm. Külhanbeylerin bol olduğu Eşrefpaşa semtinde. Çevremdeki çocuklar küfürlü konuşmaktan hoşlanırlardı. Birbirlerine öfkelendikleri zaman, önce aşağılayıcı ifadeler…

Ülkü ve gerçeklik

Fransızcadaki ideal sözü için Ziya Gökalp fikr kökünden mefkûre kelimesini yarattı ve yazılarında onu kullandı. 1930'lu yıllarda başlayan özleşme hareketinde kavrama Türkçe kökenli bir karşılık…

Dil-lehçe-şive

1. Dil biliminde dil ve lehçeyi birbirinden ayıracak kesin bir ölçüt yoktur. En çok başvurulan "karşılıklı anlaşılabilirlik" ölçütü de kesin değildir. Ölçütün kendisi de uygulama yöntemi de…

Gerçek bir dünyanın içindeyiz

İyi de olsa kötü de olsa gerçek bir dünyanın içindeyiz. Elimizle dokunduğumuz, gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla işittiğimiz gerçek bir dünyanın içindeyiz. Biz Eflatun'un mağarasındaki gölgeler…

Din eğitimi

Benim okuduğum dönemde (1955-1962) İmam-Hatip Okulu (Lisesi değil) mezunları üniversitelere giremezdi; sadece Yüksek İslam Enstitüsü adı verilen yüksek okullara girebilirlerdi. İmam-Hatip Okulu'nu…

Şükrü Elçin’i hatırlamak

1912'de Florina'da başlayan 2008'de Ankara'da noktalanan, Türk kültürüne, Türk halk edebiyatı araştırmalarına harcanmış 96 yıllık bir ömür. 1912'de Florina, Manastır'a bağlı bir Balkan kasabası.…

Atatürk’ün vasiyeti

Dolmabahçe: 5 - IX - 1938 Pazarertesi Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleri ile Çankayadaki menkul ve gayri menkul emvalimi C. H. Partisine atideki şartlarla, terk ve vasiyet ediyorum.…

Manas’tan Karacaoğlan’a

Her hâlde 1970'lerin başıydı. Ayla Dikmen'in söylediği bir parça vardı: "Sabahtan uğradım ben bir güzele". Karacaoğlan'ın bu güzel türküsünün şu dörtlüğü hâlâ kulaklarımda:                 "Elma…

İki İmam Hatiplinin hikâyesi

İkisi de büyük şehir çocuğu idi. Biri İstanbullu, biri İzmirli.                 İkisi de külhanbeylerinin bol olduğu semtlerde büyümüştü. Biri Kasımpaşa'da, biri Eşrefpaşa'da. İkisi de…