SONTURKHABER
Haber Portalı

Dil-lehçe-şive

1. Dil biliminde dil ve lehçeyi birbirinden ayıracak kesin bir ölçüt yoktur. En çok başvurulan "karşılıklı anlaşılabilirlik" ölçütü de kesin değildir. Ölçütün kendisi de uygulama yöntemi de…

Gerçek bir dünyanın içindeyiz

İyi de olsa kötü de olsa gerçek bir dünyanın içindeyiz. Elimizle dokunduğumuz, gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla işittiğimiz gerçek bir dünyanın içindeyiz. Biz Eflatun'un mağarasındaki gölgeler…

Din eğitimi

Benim okuduğum dönemde (1955-1962) İmam-Hatip Okulu (Lisesi değil) mezunları üniversitelere giremezdi; sadece Yüksek İslam Enstitüsü adı verilen yüksek okullara girebilirlerdi. İmam-Hatip Okulu'nu…

Şükrü Elçin’i hatırlamak

1912'de Florina'da başlayan 2008'de Ankara'da noktalanan, Türk kültürüne, Türk halk edebiyatı araştırmalarına harcanmış 96 yıllık bir ömür. 1912'de Florina, Manastır'a bağlı bir Balkan kasabası.…

Atatürk’ün vasiyeti

Dolmabahçe: 5 - IX - 1938 Pazarertesi Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleri ile Çankayadaki menkul ve gayri menkul emvalimi C. H. Partisine atideki şartlarla, terk ve vasiyet ediyorum.…

Manas’tan Karacaoğlan’a

Her hâlde 1970'lerin başıydı. Ayla Dikmen'in söylediği bir parça vardı: "Sabahtan uğradım ben bir güzele". Karacaoğlan'ın bu güzel türküsünün şu dörtlüğü hâlâ kulaklarımda:                 "Elma…

İki İmam Hatiplinin hikâyesi

İkisi de büyük şehir çocuğu idi. Biri İstanbullu, biri İzmirli.                 İkisi de külhanbeylerinin bol olduğu semtlerde büyümüştü. Biri Kasımpaşa'da, biri Eşrefpaşa'da. İkisi de…

Türk Dünyası

Biz Turancılar yıllarca Türk Dünyası'nın hayalini yaşadık. Sadece hayalini yaşamakla kalmadık, onları öğrenmek, durumları hakkında bilgi edinmek için de çalışıp çabaladık. Öğrendiklerimizi de…

Ahmet B. ERCİLASUN

Önce Ahmet Takan'ın 18 Ağustos 2018 tarihli yazısından öğrendik. Takan, Gürsel Tekin'in verdiği bilgileri aktarıyor: Birleşmiş Milletler Etnik Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi'ne göre Çin'de bir…

“Kim kim?” diye soracaksınız

Böyle muhalefet olmaz.                 Önünüzde, çelişkileri bu kadar açık bir iktidar varken böyle muhalefet olmaz.                 Karşınızda, hatalarını itiraf eden bir iktidar varken böyle…

Oğuzname’den hikmetli sözler

Dede Korkut Kitabı'nın başındaki mukaddimeyi herkes bilir. Orada Korkut Ata'nın hikmetli sözleri vardır. Fakat çok kimsenin bilmediği bir Oğuzname yazması da Almanya'da var. Berlin Devlet…

Şu Destanı

Destan ve efsaneler hem millî değerlerimiz arasındadır; hem de onlardan bugün için çıkarılacak dersler vardır. Millî destanlarımızdan biri de Şu Destanı'dır. Bu destanın yegâne kaynağı Dîvânu…

Yol engebelidir

Bu yazı bilinçli Türk milliyetçileri için yazılmıştır. Bu yazı, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla iş birliği yapılamayacağını bilen Türk milliyetçileri için yazılmıştır. Bu yazı, her…

Orhun’dan Anadolu’ya

Moğolistan'da yapılan sempozyumun başlığı aslında çok uzun: "Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun'dan Anadolu'ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu".                 Sempozyum, 1-7…