SONTURKHABER
Haber Portalı

Alay – Aşağılama – Tehdit

Bugünlerde Dîvânu Lugâti't-Türk'teki (DLT'deki) atasözleri üzerinde çalışıyorum. Türkçenin bilinen bu ilk sözlüğünde 300 kadar atasözü var. Kâşgarlı Mahmud bunları 1070'lerde kaydetmiş. Ama kim bilir…

Seçimler

Cumhur İttifakı, seçim propagandasını beka kavramı üzerine oturttu ve bilinen sonuçları aldı. Türk milletinin en az yarısının ülkede bir beka sorunu olduğuna inanmadığı ortaya çıktı. Evet, ülkede…

Kutadgu Bilig’de Türk ve Türkçe Kaynak …

Körü barsa emdi bu Türk begleri                                                                                                                           Ajun beglerinde bular yigleri (276)…

Bir Nevruz hikâyesi

Türk takvimine göre, 21 Mart perşembe günü yeni bir yıla girdik. Yılbaşı Türk Dünyası'nda büyük şenliklerle kutlandı. Bağımsız Türk cumhuriyetlerinin başkentlerindeki büyük meydanlar oyun ve musiki…

Türk sözünün anlamları

Türk sözünün Türkiye Türkçesinde dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanıldığını geçen hafta yazmıştım. Şimdi diğer Türklerden bazılarının sözlüklerine de bakalım (Anlamları Türkiye Türkçesine…

Türk kavramı ve sözlüğe bakmak

Herhangi bir sözün anlamını öğrenmek istediğimiz veya sözün ne anlama geldiği konusunda tereddüde düştüğümüz zaman sözlüğe bakarız. Sözlükler bunun için vardır. Çok iyi bildiğimizi sandığımız…

İstihbaratmış…

Bakanlardan biri "Elimde öyle istihbaratlar var ki esas kanınız buna donar." demiş. Bir takım insanlar ortalıkta bilmiş bilmiş dolaşırlar ve "Sizin bilmediğiniz şeyler var." derler ya o hesap. Onlar…

Tarihten bugüne Uygurlar

Uygurlar, en eski Türk boylarından biridir. Varlıkları, milattan önceki yüzyıllara dek uzanır. Uygurlar, Moğolistan ortalarından Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara dek yayılmış bulunan ve Çin…

Kelimeler arasında

Son zamanlarda bazı siyasilerce sık kullanılan beka kelimesinden başlayalım. Bir siyasetçinin sık sık dili sürçüyor ve bekâ diyor. Kelimenin ikinci hecesi, kâtip'teki gibi değil kamet'teki gibi…

1919

1919 Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. 10. yüzyılın ortalarında Satuk Buğra Han'ın Müslüman olmasıyla yeniden yükselmeye başlayan Türk tarihinin grafik çizgisi Kanuni Sultan Süleyman çağında…

Utanç verici

Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olması utanç verici bir durumdur. Türkiye'nin saman ithal etmesi utanç vericidir. Türkiye'nin bazı limanlarının yabancılara satılmış olması utanç…

Sosyal medya

Sosyal medya elbette yararlı bir ortam. Siyasi açıdan da mesleki açıdan da yararlı. Yazılı ve görüntülü yayın organlarının neredeyse tamamının bir siyasi hizip tarafından ele geçirildiği günümüzde…

Üslup

İzmir'in Eşrefpaşa semtinde büyüdüm. Külhanbeylerin bol olduğu Eşrefpaşa semtinde. Çevremdeki çocuklar küfürlü konuşmaktan hoşlanırlardı. Birbirlerine öfkelendikleri zaman, önce aşağılayıcı ifadeler…

Ülkü ve gerçeklik

Fransızcadaki ideal sözü için Ziya Gökalp fikr kökünden mefkûre kelimesini yarattı ve yazılarında onu kullandı. 1930'lu yıllarda başlayan özleşme hareketinde kavrama Türkçe kökenli bir karşılık…

Dil-lehçe-şive

1. Dil biliminde dil ve lehçeyi birbirinden ayıracak kesin bir ölçüt yoktur. En çok başvurulan "karşılıklı anlaşılabilirlik" ölçütü de kesin değildir. Ölçütün kendisi de uygulama yöntemi de…

Gerçek bir dünyanın içindeyiz

İyi de olsa kötü de olsa gerçek bir dünyanın içindeyiz. Elimizle dokunduğumuz, gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla işittiğimiz gerçek bir dünyanın içindeyiz. Biz Eflatun'un mağarasındaki gölgeler…

Din eğitimi

Benim okuduğum dönemde (1955-1962) İmam-Hatip Okulu (Lisesi değil) mezunları üniversitelere giremezdi; sadece Yüksek İslam Enstitüsü adı verilen yüksek okullara girebilirlerdi. İmam-Hatip Okulu'nu…