SONTURKHABER
Haber Portalı

Ülkü, gerçeği reddetmek demek değildir…

Ülkü, gerçeği reddetmek demek değildir. Ülkü, gerçeği kabul etmek, fakat onu değiştirmek emelidir. Gerçeklik ve ülküyle ilgili olarak insanlarda genellikle iki tutum vardır. Birincisi gerçekliği…

Kutadgu Bilig yazılalı 950 yıl oldu …

Bir milletin kendi dilinde, bundan tam 950 yıl önce yazılmış büyük bir siyaset bilimi kitabı varsa bu, o millet için bir övünç kaynağıdır. Sadece böyle bir eserin varlığı bile Türk'ün büyük ve köklü…

Tarihe nasıl bakmalıyız?

Hiçbir millet tarihinden kaçamaz, geçmişini inkâr edemez. Geçmişte yaşananlar, iyisiyle kötüsüyle, bir milletin tarihini oluşturur. Bu, biz Türkler için de böyledir. Geçmişte Türk boyları, çeşitli…

İradeyi teslim etmek

Tarikat ve cemaat yapılanmalarının en büyük zararı insan iradesinin bir kişiye teslim edilmesiyle ortaya çıkar. Mürid, iradesini bir mürşide teslim eden insandır. İradesini bir şeyhe veya cemaat…

Yiğit ve âlim bir Türkçü: Mustafa Kafalı

Türkçüler ve Türk âlemi yiğit bir evladını, müstesna bir âlimini kaybetti. O bizim ağabeyimizdi, hocamızdı. Son dönem Türk milliyetçilerinin Oğuz Han soylu öncülerinden biriydi. Tarihçi idi, kültür…

Zihniyet değişmeden olmaz

Özellikle muhafazakârlık konusundaki zihniyet. Muhafazakârlık, dinin şekil tarafına uymak ve onları muhafaza etmek demek değildir. Muhafazakârlık, memleketin çayını suyunu, deresini tepesini…

Eğitim mi dediniz?

PISA, ABİDE gibi çeşitli araştırma ve değerlendirme programlarının eğitimimiz hakkında verdiği sonuçlar gazetelerde sık sık yayımlanmaktadır. Üniversiteleri sıralayan araştırmalar da her yıl…

Türkiye’de doğru siyaset olsaydı

Türkiye'de doğru siyaset olsaydı bugün ülkemizdeki Suriyelileri konuşmazdık; Suriye'deki Türkleri, Türkmenleri konuşurduk. Kültürel haklarının verildiğini, Türkçeyle eğitim yapan okullara gitmeye…

Oğuznameler ne zamandan beri biliniyor?

Oğuznamelerle ilgili yazılarımdan dolayı bazı sorularla karşılaşmaktayım. Sorulardan bir bölümü, Oğuznamelerin ne zamandan beri bilindiği hakkında. Câmiü't-Tevârîh, Şecere-i Terâkime, Dede…

Yine Oğuzname

Geçen haftaki yazımda Oğuzname'nin hangi konuları içine aldığını ve bu konularla ilgili başlıca Oğuzname yazmalarını anlatmıştım. Bu yazımda diğer Oğuzname parçalarını anlatacağım. Oğuzname'nin…

Oğuzname nedir?

Oğuzname Türklerin en önemli destanıdır; bir sözlü / efsanevi tarihtir. Oğuzname terimini ilk kullanan kişi Ebûbekir bin Abdullah bin Aybek ed-Devâdârî'dir. Ebûbekir, Mısır Türk Devleti (Memlüklü)…

Dede Korkut’un yeni nüshası

Dede Korkut Kitabı, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Eserdeki boylar (destani hikâyeler) Oğuzname'nin bir parçasıdır. Oğuzname de Türk destan geleneğinin en önemli ürünüdür. Dede…

Büyük uzlaşma

İstanbul seçimlerinden söz etmeyeceğim. Daha geniş ve daha kalıcı bir uzlaşmayı anlatmaya çalışacağım. İki büyük tehlikeye karşı, bir süreden beri, yavaş yavaş ve alttan alta bir uzlaşma…

Büyük uzlaşma

İstanbul seçimlerinden söz etmeyeceğim. Daha geniş ve daha kalıcı bir uzlaşmayı anlatmaya çalışacağım. İki büyük tehlikeye karşı, bir süreden beri, yavaş yavaş ve alttan alta bir uzlaşma…

TAHAMMÜL EDEMEZLER

Onlar tahammül edemezler ama birçok insan bunu hâlâ öğrenemedi. Barışçı yaklaşımlar, aile fotoğrafı filan. Ne kadar da çabuk aldanıyoruz, ne kadar da çabuk inanıyoruz. Normalleşme diye havalara…

Dini kullananlar dine zarar veriyor

Dini siyasette kullanmanın örnekleri daha önce de görülmekle birlikte bu örnekler AKP döneminde çok artmıştır. "Artmıştır" sözü aslında durumu tam ifade etmiyor. AKP döneminde din ve siyaset neredeyse…