SONTURKHABER
Haber Portalı

Kelime arama

Hiçbir insan ana dilinin bütün kelimelerini bilemez. Dil bilimcilerin dahi bilmediği kelimeler vardır. Benim mesleğim de Türk diliyle uğraşmak. Ama sık sık sözlüklere bakıp kelime ararım. Bazen…

Türkçe nedir?

Sorunun cevabı açıktır: Türkçe, Türklerin kullandığı dildir. Nasıl Fransızların kullandığı dile Fransızca, Arapların kullandığı dile Arapça denirse, Türklerin kullandığı dile de Türkçe denir.…

Hayat karmaşık ve değişkendir

Evren, milyarlarca ve milyarlarca cisimle doludur. Milyarlarca cisim uzaktan veya yakından birbirlerini etkileyerek uzay boşluğunda dönüp durmaktadır. Ve milyarlarca hareketlilik içinde evren sürekli…

Türkçüler Turancıdır

Türkçüler, Türk deyince sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını düşünmez. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk soyundan olan veya Türk dilinin kollarından biriyle konuşan bütün insanları Türk olarak…

Türk Birliği

İnsanların büyük çoğunluğu geçim derdindedir. Gündelik hayat gaileleriyle uğraşıp dururlar. Yoksulların kendilerini ve yakınlarının geçimlerini düşünmeleri son derece tabiidir. Birçok insan da,…

Sözlük yine sözlük

Bu kez sözlükçülükten veya tarihî sözlüklerden bahsetmeyeceğim; sözlüğe bakmak gerektiğinden bahsedeceğim. Düşününüz, Türk bilimci (Türkolog) olan meslektaşlarım Türk ve Türkçe kelimelerini…

Tarihi sözlükler ve TEBDİZ

Tanzimat döneminde Ahmed Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmânî'si ile başlayan, 20. yüzyılın hemen başında Şemseddin Sâmî'nin Kamûs-ı Türkî'si ile devam eden Türkiye Türkçesi sözlükçülüğü 20. yüzyılda çeşitli…

Yetik Ozan

Yetik Ozan, çok genç yaşta yitirdiğimiz bir Türkolog ve bir şair. 1942-1978 yılları arasında 36 yıllık kısa bir ömür sürmüş. Ama onun, sadece biz arkadaşları üzerinde değil 1970'li yılların ülkücü ve…

İştvan Mandoki Kongur

İştvan Mandoki Kongur, benim neslimden Türkologların çok iyi tanıdığı Macaristanlı bir Türkolog. Fakat o, sadece Türkologların değil Türk Dünyası'na ilgi duyan herkesin tanıması gereken bir isim.…

Ülkü, gerçeği reddetmek demek değildir…

Ülkü, gerçeği reddetmek demek değildir. Ülkü, gerçeği kabul etmek, fakat onu değiştirmek emelidir. Gerçeklik ve ülküyle ilgili olarak insanlarda genellikle iki tutum vardır. Birincisi gerçekliği…

Kutadgu Bilig yazılalı 950 yıl oldu …

Bir milletin kendi dilinde, bundan tam 950 yıl önce yazılmış büyük bir siyaset bilimi kitabı varsa bu, o millet için bir övünç kaynağıdır. Sadece böyle bir eserin varlığı bile Türk'ün büyük ve köklü…

Tarihe nasıl bakmalıyız?

Hiçbir millet tarihinden kaçamaz, geçmişini inkâr edemez. Geçmişte yaşananlar, iyisiyle kötüsüyle, bir milletin tarihini oluşturur. Bu, biz Türkler için de böyledir. Geçmişte Türk boyları, çeşitli…

İradeyi teslim etmek

Tarikat ve cemaat yapılanmalarının en büyük zararı insan iradesinin bir kişiye teslim edilmesiyle ortaya çıkar. Mürid, iradesini bir mürşide teslim eden insandır. İradesini bir şeyhe veya cemaat…

Yiğit ve âlim bir Türkçü: Mustafa Kafalı

Türkçüler ve Türk âlemi yiğit bir evladını, müstesna bir âlimini kaybetti. O bizim ağabeyimizdi, hocamızdı. Son dönem Türk milliyetçilerinin Oğuz Han soylu öncülerinden biriydi. Tarihçi idi, kültür…