SONTURKHABER
Haber Portalı

Türkiye’de doğru siyaset olsaydı

Türkiye'de doğru siyaset olsaydı bugün ülkemizdeki Suriyelileri konuşmazdık; Suriye'deki Türkleri, Türkmenleri konuşurduk. Kültürel haklarının verildiğini, Türkçeyle eğitim yapan okullara gitmeye…

Oğuznameler ne zamandan beri biliniyor?

Oğuznamelerle ilgili yazılarımdan dolayı bazı sorularla karşılaşmaktayım. Sorulardan bir bölümü, Oğuznamelerin ne zamandan beri bilindiği hakkında. Câmiü't-Tevârîh, Şecere-i Terâkime, Dede…

Yine Oğuzname

Geçen haftaki yazımda Oğuzname'nin hangi konuları içine aldığını ve bu konularla ilgili başlıca Oğuzname yazmalarını anlatmıştım. Bu yazımda diğer Oğuzname parçalarını anlatacağım. Oğuzname'nin…

Oğuzname nedir?

Oğuzname Türklerin en önemli destanıdır; bir sözlü / efsanevi tarihtir. Oğuzname terimini ilk kullanan kişi Ebûbekir bin Abdullah bin Aybek ed-Devâdârî'dir. Ebûbekir, Mısır Türk Devleti (Memlüklü)…

Dede Korkut’un yeni nüshası

Dede Korkut Kitabı, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Eserdeki boylar (destani hikâyeler) Oğuzname'nin bir parçasıdır. Oğuzname de Türk destan geleneğinin en önemli ürünüdür. Dede…

Büyük uzlaşma

İstanbul seçimlerinden söz etmeyeceğim. Daha geniş ve daha kalıcı bir uzlaşmayı anlatmaya çalışacağım. İki büyük tehlikeye karşı, bir süreden beri, yavaş yavaş ve alttan alta bir uzlaşma…

Büyük uzlaşma

İstanbul seçimlerinden söz etmeyeceğim. Daha geniş ve daha kalıcı bir uzlaşmayı anlatmaya çalışacağım. İki büyük tehlikeye karşı, bir süreden beri, yavaş yavaş ve alttan alta bir uzlaşma…

TAHAMMÜL EDEMEZLER

Onlar tahammül edemezler ama birçok insan bunu hâlâ öğrenemedi. Barışçı yaklaşımlar, aile fotoğrafı filan. Ne kadar da çabuk aldanıyoruz, ne kadar da çabuk inanıyoruz. Normalleşme diye havalara…

Dini kullananlar dine zarar veriyor

Dini siyasette kullanmanın örnekleri daha önce de görülmekle birlikte bu örnekler AKP döneminde çok artmıştır. "Artmıştır" sözü aslında durumu tam ifade etmiyor. AKP döneminde din ve siyaset neredeyse…

Açık açık

Tane tane ve açık açık yazıyorum. 1- Bölücü terörün devam etmesinden ve hemen her gün şehit vermemizden sorumlu olan iktidardır. Bir ülkenin asayişi muhalefetten değil iktidardan sorulur. AKP 17…

Alay – Aşağılama – Tehdit

Bugünlerde Dîvânu Lugâti't-Türk'teki (DLT'deki) atasözleri üzerinde çalışıyorum. Türkçenin bilinen bu ilk sözlüğünde 300 kadar atasözü var. Kâşgarlı Mahmud bunları 1070'lerde kaydetmiş. Ama kim bilir…

Seçimler

Cumhur İttifakı, seçim propagandasını beka kavramı üzerine oturttu ve bilinen sonuçları aldı. Türk milletinin en az yarısının ülkede bir beka sorunu olduğuna inanmadığı ortaya çıktı. Evet, ülkede…

Kutadgu Bilig’de Türk ve Türkçe Kaynak …

Körü barsa emdi bu Türk begleri                                                                                                                           Ajun beglerinde bular yigleri (276)…

Bir Nevruz hikâyesi

Türk takvimine göre, 21 Mart perşembe günü yeni bir yıla girdik. Yılbaşı Türk Dünyası'nda büyük şenliklerle kutlandı. Bağımsız Türk cumhuriyetlerinin başkentlerindeki büyük meydanlar oyun ve musiki…

Türk sözünün anlamları

Türk sözünün Türkiye Türkçesinde dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanıldığını geçen hafta yazmıştım. Şimdi diğer Türklerden bazılarının sözlüklerine de bakalım (Anlamları Türkiye Türkçesine…

Türk kavramı ve sözlüğe bakmak

Herhangi bir sözün anlamını öğrenmek istediğimiz veya sözün ne anlama geldiği konusunda tereddüde düştüğümüz zaman sözlüğe bakarız. Sözlükler bunun için vardır. Çok iyi bildiğimizi sandığımız…