SONTURKHABER
Haber Portalı

BÜYÜK BİR EDEP ÖĞRETİCİSİ!

İlk insanın yaratıldığı günden bugüne kadar “edep” olagelmiştir. Kişi, bazen duruşu ile bazen konuşması ile bazen susması ile bazen de duygu ve düşünceleri ile bu değeri gösterir, uygular. Bu değer…

CUMHURİYET VE HÜRRİYET

Cumhuriyet, bir yönetim şekli olarak belli sınırlar içinde yaşayan toplumun topyekûn yönetime katılmasıdır. Sözlük anlamı olarak ise “milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE “AŞURE”

Türk milleti öyle büyük bir millet ki; geçmişten günümüze hangi kültürle tanışıp iletişim hâline geçtiyse o kültür ile kendi öz kültürünü harmanlayıp geçmişini geleceğe yansıtarak diğer kültürlerden…

HÂL DİLİ VE GELECEĞİMİZ

İnsan çok karmaşık bir yapıda yaratılmıştır. Karmaşık olduğu kadar da akıl almaz bir “mükemmeliyet” ile donatılmıştır. İnsan tam anlamıyla “mucize” bir varlıktır. Yaratan onu ahsen-i takvim (en güzel…

KİŞİLİK – İLETİŞİM – “OKU”MA

Kişi odur ki, en başta aklı olan, aklının yanı sıra düşünce ve duygulara da sahip; irade sahibi olan, yeryüzünde dik açı ile duran tek varlıktır. O, eşref-i mahlûkat üzere dünyayı şerefli kılan, Yüce…